Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /users/0026/hades9/www/festiwal/wp-content/plugins/cimy-header-image-rotator/cimy_header_image_rotator.php on line 148

Regulamin

1. Celem Festiwalu jest:

 • prezentacja i promocja twórczości muzycznej środowisk akademickich
 • inspirowanie do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki

2. Festiwal odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2012 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.   Witelona w Legnicy.

3. Warunki uczestnictwa:

 • dokładnie wypełniona karta uczestnictwa
 • w Festiwalu mogą brać udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne; studenci i uczniowie szkół średnich
 • o zakwalifikowaniu do udziału w festiwalu decyduje biuro organizacyjne, na podstawie pliku z nagraniem
 • nagranie należy dołączyć do karty uczestnictwa
 • uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: soliści i zespoły
 • dla laureatów przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, o podziale których zadecyduje Jury konkursu
 • do Festiwalu należy przygotować 3 utwory w języku polskim (1 utwór max. 5 min.)

4. Wszystkie utwory mają być wykonywane na żywo bez użycia playbacku czy półplaybacku. Mile widziane kompozycje własne. Preferowany repertuar to:

 • poezja śpiewana – wiersze, wszelkie formy liryki, epiki czy dramatu;
 • piosenka turystyczna – o pięknie przyrody, urokach wędrówek, mówiąca o zespoleniu człowieka z przyrodą, o pięknie i wartości turystycznej włóczęgi;
 • piosenka studencka – o życiu, miłości, sprawach codziennych i niecodziennych;
 • piosenka refleksyjna – myśl, idea, pomysł na życie;

Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania podczas konkursu repertuaru zgodnego z dostarczonymi wcześniej materiałami.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 10.11.2012 roku.

5. Organizatorzy Festiwalu zapewniają:

 • możliwość odbycia próby w godzinie od 9.00 do 14.00 dnia 14.11.2012 – (profesjonalna obsługa techniczna, aparatura nagłaśniająca oraz pianino i perkusja)

6.Postanowienia ogólne:

 • uroczysta inauguracja Festiwalu oraz ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi w czwartek 15 listopada 2012 r.
 • uroczyste zakończenie i Koncert Gwiazdy Festiwalu odbędzie się w czwartek 15 listopada 2012 r.
 • uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
 • za udział w konkursie, nagraniach radiowych czy telewizyjnych dokonanych podczas Festiwalu, a także za dalsze ich rozpowszechnianie soliści i zespoły nie otrzymują honorarium
 • wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa wraz z zestawem materiałów informacyjnych
 • nadesłanie Karty Uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 • ostateczna interpretacja treści niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego X Festiwalu Piosenki Studenckiej PRYZMAT

Biuro organizacyjne X Festiwalu Piosenki Studenckiej PRYZMAT

ul. Gładysza 24

59-220 Legnica

e-mail: festiwal@ikona.org

tel. 603 408 502

Comments are closed.